Zemědělství

Zemědělství v systémech HELIOS

Oproti ostatním odvětvím má zemědělství jedno specifikum. Jedná se o vliv klimatu a s ním související důsledky. Vždy na počátku hospodářského roku je na základě plánu zřejmé, co je cílem, nikdy však není jisté, zda tohoto cíle bude dosaženo. Proto možná více než v jiných oborech potřebují zemědělci nástroj pro řízení, sledování stavů a kalkulace výsledků v průběhu měnících se podmínek, ve kterých usilují o dosažení maximální produkce. Takovým nástrojem je informační systém HELIOS.

Nedokončená výroba; Sklad zvířat a karty zvířat; Zemědělské kalkulace; Evidence a sledování mechanizace; Půdní bloky a osevní postupy (propojení s portálem farmáře); Vnitropodnikové účtování práce; Použití hnojiv; Použití postřiků; Evidence zelené nafty; Sledování vozidel – propojení GPS; Evidence sklizně; Pastevní deník; ... 

Referenční zákazníci

Aktuality (zemědělství)

Kontaktujte nás

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS a.s.

Pavlovská 489/63, Mikulov 692 01

IČ: 60742658, DIČ: CZ60742658

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS s.r.o.

Lukov dvor 1, Nitra 949 01

IČ: 36356735, DIČ: SK2022187992