inCORPORATE

Nástroj pro podporu řízení více firem v rámci jednoho holdingu.

 Zpracování dat více společností lze provádět jednodušeji v případě, že máme jednotné nastavení. Prostřednictvím produktu inCORPORATE je možné jednotné nastavení vytvořit a následně udržovat ve všech řízených společnostech. Jednotné nastavení umožňuje pracovníkům lépe se orientovat a efektivněji zpracovávat firemní informace. Pro vedení společnosti je zase výhodou jednodušší vytváření reportů a analyzování firemních výsledků.

 • správa firemních informací ve více společnostech,
 • konsolidované výkazy a reporty,
 • pořizování informací napříč společnostmi,
 • podpora převodů zboží a fakturace mezi dceřinými společnostmi,
 • společné číselníky a jejich automatizovaná údržba.

Využití je vhodné pro všechny, kteří vlastní více společností. Návratnost této Vaší investice roste s počtem vlastněných společností!

Začlenění další nové akvizice do holdingu je velmi rychlé a efektivní díky zabudovaným synchronizačním nástrojům a nastaveným pravidlům v rámci uskupení firem.

inCORPORTE je produkt pro podporu zpracování dat napříč více společnostmi seskupenými pod jedním vlastníkem. Může být i více konsolidačních skupin.

 • Základem tohoto řešení je automatizovaná synchronizace číselníků mezi jednotlivými „propojenými“ společnostmi, kde data každé společnosti jsou uložena v samostatné databázi.
 • Jsou zde obsaženy nástroje pro individuální nastavení vlastností synchronizace. Umožňuje definovat, které číselníky a která data budou synchronizovány. Současně umožňuje nastavit synchronizace i pro uživatelsky specifická tzv. externí data.
 • Pro jednodušší práci a přehlednost jsou k dispozici „globální přehledy“, které poskytují uživatelům zdroje pro kontrolu dat nebo reporting s využitím aktuálních firemních dat napříč všemi zpracovávanými společnostmi.
 • Globální přehledy lze používat jak nad všemi účetními záznamy – globální účetní deník, tak i nad doklady oběhu zboží a služeb.
 • V rámci přehledů v oběhu zboží a služeb lze samostatně pracovat jak s doklady, tak i s položkami nebo tyto přehledy kombinovat.
 • Klíčovým požadavkem při zpracování korporátních firemních dat je automatizace při generování dokladů napříč jednotlivými společnostmi. V rámci této oblasti řešení poskytuje podporu pro efektivní nastavení této oblasti v závislosti na specifických požadavcích dané korporace.

Produkt inCORPORATE je nejvíce využíván v oblasti zemědělské prvovýroby nebo vinohradnictví a všude tam, kde do realizace výrobního procesu se zapojují výrobní zdroje a materiál poskytovaný více právními subjekty. Řešení výrazně zjednodušuje a zefektivňuje vzájemnou fakturaci i dílčí evidenci prvotních dokladů ve všech společnostech současně.

Produkt inCORPORATE je vyvinut pro podnikový informační systém HELIOS Orange.

Související klienti

Kontaktujte nás

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS a.s.

Pavlovská 489/63, Mikulov 692 01

IČ: 60742658, DIČ: CZ60742658

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS s.r.o.

Lukov dvor 1, Nitra 949 01

IČ: 36356735, DIČ: SK2022187992