Agro GPS

Informační systém HELIOS Orange podporuje on-line sledování pohybu zemědělských vozidel a to přímým propojením na technologii GPS.

Díky této funkcionalitě nám přímo zemědělské stroje (traktory, postřikovače, kombajny) automaticky generují jednotlivé záznamy do různých modulů napříč systémem HELIOS Orange – agrotechnické zásahy, mzdy, vnitropodnikové účetnictví, zelená nafta, použití postřiků, použití hnojiv.

 

Vybrané funkcionality

Denní aktivity – Možnost on-line sledovat u každého zemědělského stroje denní aktivitu s dobou jízdy, přestávek, ujeté vzdálenosti, počtem složených fůr, obdělané plochy v hektarech, motohodin, druh činnosti. Denní aktivity je možno sledovat přímo v systému HELIOS Orange na kartě vozidel v modulu AGRO, nebo nezávisle odkudkoli pomocí webového rozhraní. 

Trajektorie vozidla  Hlavně v hektických obdobích sklizně potřebujete mít přehled, kde se který stroj nachází a tak jen voláte a voláte. S naším systémem speciálně vyvinutým pro potřeby Vás, zemědělců, získáte okamžitý přehled o poloze stroje (do mapy dokonce zavedeme i Vaše půdní bloky podle LPISu), o jeho aktuální rychlosti, a popřípadě i o jeho aktuální činnosti. Dále můžete zobrazit trajektorii pohybu vozidla za vybrané období. Využívat knihu jízd, která se automaticky generuje ze sledovaných jízd. mapa_2

 

Jednotky pro monitorování pohybu – Důležitou součástí, bez které není možno pohyb strojů zaznamenávat, jsou jednotky pro monitorování pohybu – GPS moduly.

Sledovací systém určený pro montáž do zemědělských strojů.

Přenosná jednotka určená pro sledování pohybu osob, zvířat, automobilů nebo traktorů.

Klávesnice AGRO s displejem – doplněk k sledovacímu modulu   do traktorů, kombajnů, … pro zadávání dat jako je například identifikace zaměstnance, identifikace pracovních činností a podobně.

Systém umožňuje monitorovat Váš vozový park a snížit náklady na provoz až o 25%. S tímto systémem znáte aktuální polohu a rychlost pohybu Vašich vozidel, ujetou vzdálenost za daný časový úsek a provozní stav vozidel. Při jízdě (pohybu) vozidla, ve kterém je jednotka instalována, se automaticky ukládají údaje o GPS poloze vozidla do interní paměti modulu. Tato data jsou pomocí GPRS přenášena na internetovou aplikaci, kde jsou informace o vozidle zobrazeny na mapových podkladech až do úrovně půdních bloků a jednotlivých jízd. Následně jsou data předávána do informačního systému HELIOS Orange.

Agro vozidla – evidence vozidel s možností zobrazení on-line polohy vozidla na mapě. Statistiky vozidel, pohled do zaúčtovaných dokladů vztažených k vozidlu, …

Související klienti

Kontaktujte nás

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS a.s.

Pavlovská 489/63, Mikulov 692 01

IČ: 60742658, DIČ: CZ60742658

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS s.r.o.

Lukov dvor 1, Nitra 949 01

IČ: 36356735, DIČ: SK2022187992