31. 10. 2019

Sklad zvířat – kód události 75 od 1. 8. 2019, nastavení v HELIOS Orange

Od 1.8.2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 174/2019 Sb., kterou se mění tzv. „označovací“ vyhláška č. 136/2004 Sb..

Změnou v § 2 písm. g) se zavádí povinnost evidovat odsun na „Dočasné hospodářství“ při přemístění prasat za účelem domácí porážky.

Dočasné hospodářství je hospodářství, na které jsou prasata přemístěna za účelem domácí porážky a do 7 dnů poražena. 

Chovatel prasat, který odsouvá jiné osobě prasata za účelem domácí porážky, která bude provedena do 7 dnů od data odsunu, zaeviduje tuto událost v Registru i v hlášení s kódem události 75 – odsun na dočasné hospodářství.

 

Do záznamu se uvede i pořadové číslo zaevidovaného dočasného hospodářství v příloze k hlášení:

  • Tiskopis je ke stažení na stránkách ČMSCH zde:

Podrobnosti viz. aktualizované pokyny pro chovatele k vedení ústřední evidence prasat, kap. 6.3.5. – ke stažení zde.

V souvislosti s tímto od 1. 8. 2019 (v hlášení za měsíc 8/2019) používejte nový kód události 75 – odsun na dočasné hospodářství. Kód události 73 – přemístění na neregistrované hospodářství za účelem domácí porážky pro události nastalé po 1. 8. 2019 již nepoužívejte. (V hlášeních za měsíc 8/2019 a 9/2019 sice ještě bude zpracován, ale počínaje hlášením od 10/2019 již bude odmítán).

Nový kód si nastavíte v IS HELIOS Orange ve Skladu zvířat – karty zvířat – kód události – Nový

Registrační formulář

pro setkání zákazníků INMEDIAS a.s.

Vyplňte prosím formulář níže pro závazné zaregistrování na Setkání zákazníků INMEDIAS a.s., které se uskuteční dne 27.5.2024.

Účastnický poplatek 1.950,- Kč bez DPH/osoba – každý třetí účastník z jedné společnosti má vstup zdarma. Poplatek zahrnuje školení včetně občerstvení, večerní degustace vín s rautem. Platbu uhraďte na účet 180370200/0600, variabilní symbol – IČO Vaší společnosti.

Registrační formulář:

Kontaktujte nás

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS a.s.

Pavlovská 489/63, Mikulov 692 01

IČ: 60742658, DIČ: CZ60742658

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS s.r.o.

Lukov dvor 1, Nitra 949 01

IČ: 36356735, DIČ: SK2022187992