SKLEPNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Evidence sklepního hospodářství začíná tam, kde končí evidence Vinohradnictví – vinobraním. Vstupem je surovina - hrozny a výstupem produkt - víno.

 Požadavky kladené na IS pro vinařskou společnost:

 - výkup hroznů
 - výroba vína – skladová evidence
 - šarže
 - příprava expedice - lahvování
 - expedice – etiketování, balení
 - obchod
 - kalkulace
 

Výkup hroznů

Tato evidence je rozdělována na evidenci vlastních hroznů – v případě propojení vinohradnictví a Sklepního hospodářství v rámci jednoho podniku a evidenci nakupovaných hroznů. Kromě základních vstupních údajů – organizace, množství, cena – dochází k evidenci údajů důležitých pro samotnou výrobu vína – pěstitel, vinařská obec, výrobní partie, registrační číslo vinice, odrůda, cukernatost, č. ověření orgánu dozoru, …

Určením výrobní partie dochází k identifikaci nejpodrobnějšího sledování v rámci informačního systému. Informace z výkupu hroznů slouží jako podklad pro „Prohlášení o sklizni“. Tyto výkazy jsou dány legislativou.

Požadavek: Evidence příjmu suroviny se zachováním údajů požadovaných při výrobě vína. Propojení na ostatní moduly systému – Fakturace, Skladové hospodářství, výroba vína atd..

Výroba vína – skladová evidence

Jedním ze základních požadavků je podpora sledování nádob – identifikace a umístění v rámci sklepů-skladů a evidence výrobku-vína sledovaného dle výrobních partií a stavu výroby – mošt, mladé víno, oceněné víno atd… V rámci prováděných výrobních operací dochází ke spotřebě materiálu (provázanost na skladové hospodářství) a evidence pracnosti (provázanost MZDY). Evidence výrobních procesů je řešena grafickým rozhraním, které je velmi intuitivní a jednoduché na ovládání. 

Požadavek: Možnost sledování nádob a výrobních partií. Evidence výrobních operací v centrální evidenci propojené na ostatní moduly informačního systému.

Šarže - rodokmen vína

Původ a kvalita vína. To vše je obsaženo ve slovíčku šarže. Šarže vína je jedinečná identifikace výrobní dávky. Je důležitá pro sklepmistra, který na šarži eviduje veškeré procesy s vínem (od mletí hroznů až po lahvování). Slouží pro evidenci laboratorních rozborů a informuje o stavu vína. Neméně důležitá je šarže pro obchod. Šarže informuje o stavu skladu daného vína, šarže je propojena se skladovým hospodářstvím – objednávky, blokace, příjmy, výdeje. Logistické údaje (přepravní balení, rozměry a hmotnosti) pomáhají při manipulaci a komunikaci s přepravcem.

Požadavek: Jedinečná identifikace výrobních partií. Sledování stavu a kvality jednotlivých vín.

Příprava expedice - lahvování

Výrobní krok lahvování může být procesně přímo napojen na etiketování a expedici, ale vedle toho dochází k lahvování na sklad bez etiket – lahvování pro skladování vína v lahvích. Proces lahvování je propojen se systémem evidence šarží, díky kterému je možné identifikovat výrobní partii vína v láhvi. Lahvování probíhá na základě tzv. „plánu lahvování“, který generuje podklady pro vyskladnění ze skladu (láhve, korky, záklopky, etikety). V případě skladování vína v lahvích je vhodné evidovat umístění v rámci skladu – kóje na lahvové víno.

Požadavek: Podpora procesu lahvování, provázanost procesů obchodních, výrobních a skladových.

Expedice – etiketování, balení, rozvoz

Etiketování a dotisk údajů na výrobek je poslední výrobní krok prováděný na kusu výrobku, následuje balení – vratné bedny, kartony, palety a příprava expedice. Expediční sklad a uspořádání v něm může mít přímou návaznost a podporu v systému pro dopravu a rozvoz – ložní listy, optimalizaci tras a plánování. Jako podklad pro tisk etiket lze využít údaje uvedené na šarži vína. Tisknout lze přímo ze systému na specializované tiskárny nebo lze data využít a zaslat je přímo dodavateli etiket. K usnadnění práce lze využít čtečky čárových kódů, které zrychlují a zefektivňují práci při expedici.

Požadavek: Plánování kapacit etiketování, balení, vykrývání objednávek – příprava expedice. Optimalizace dopravy – seskupování dle tras a kapacit dopravních prostředků.

Obchod

Podpora vedení obchodních případů – schůzky, jednání, nabídky, telefonáty, mail – uzavření a evidence smluv. Nastavení obchodních pravidel pro jednotlivé zákazníky v rámci modulů informačního systému – individuální cenotvorba, cenové akce, slevy, příjem objednávek, expedice-dodání, fakturace, splatnosti, vyhodnocení obratů, přiznání bonusů a slev, statistiky. E-Shop – přímé propojené e-shopu s informačním systémem. Využití šarže vína jako zdroj informací pro konečné spotřebitele – odrůda, zařazení vína, ročník, vinařská obec, trať, barva vína, cukernatost. Evidence obalového konta, saldo – prezentace stavu vratných obalů na prvotních dokladech pro odsouhlasení. Spotřební daň – podpora evidence a výkaznictví.

Požadavek: Evidence obchodních případů, silná podpora individuální cenotvorby, evidence obalů. Nástroj pro vyhodnocování distribučních kanálů, odběratelů.

Kalkulace

Podpora výpočtu kalkulací za jednotlivé odrůdy, výrobní partie – převod vnitropodnikových nákladů a propojení naturálních okruhů – skladové hospodářství, mzdy, vnitropodnikové převody. Podpora plánování a porovnání plán-skutečnost.

Požadavek: Kalkulační výstupy s možností uživatelsky definovatelných ukazatelů, rozpouštění režijních nákladů - kalkulace na pomocné ukazatele.

Systém HELIOS Orange pro potřeby Sklepního hospodářství a obchodu splňuje jak výše uvedené požadavky, tak i napojení na nejnovější technologie:

 - EAN kódy – využití při evidenci na skladě, informace o šaržích, podpora expedice
 - Intrastat – automatizace výkaznictví při vývozu nebo dovozu vína v rámci EU
 - EDI – elektronická komunikace s obchodními řetězci
 - Tablety, PDA – propojení s centrální databází zprostředkovává informovanost terénních pracovníků

Související klienti

Kontaktujte nás

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS a.s.

Pavlovská 489/63, Mikulov 692 01

IČ: 60742658, DIČ: CZ60742658

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS s.r.o.

Lukov dvor 1, Nitra 949 01

IČ: 36356735, DIČ: SK2022187992