6. 5. 2021

Napojení na skladovací systém KARDEX

Integrace mezi systémem HELIOS Orange a Kardex Shuttle

Pro ty z Vás, kteří se rozhodli z důvodu úspory místa a také výdajů za skladování zavést do svého skladu automatický regál pro skladování a vychystávání zboží, máme dobrou zprávu. Systém HELIOS Orange je úzce napojen na moderní počítačem řízený automatizovaný skladovací systém Kardex Shuttle. Integrace mezi systémem HELIOS Orange a Kardex Shuttle se týká oblasti příjmu zboží na sklad a vychystávání zboží. 

Charakteristika integračního řešení
Příjem

 • Každá police má své označení, umístění, nosnost a další parametry
 • Řešení obsahuje možnost kopie nastavení polic
 • Kardex Shuttle má jasně definovaná čísla polic, která systém HELIOS Orange přebírá a dále s nimi pracuje
 • Skladová položka obsahuje v HELIOS Orange informace o rozměrech, balení, umístění v rámci police
 • Systém HELIOS Orange zná nosnost polic, kontroluje maximální hmotnosti zboží a následně navrhuje zaskladnění zboží do umístění s dostatečnou nosností
 • Kardex Shuttle ovládá spouštění polic, vybírá vhodnou polici pro zaskladnění zboží na základě pokynů z HELIOS Orange
 • Součástí integrace je i možnost práce s výrobními čísly
 • Řešení umožňuje blokaci nulové hmotnosti (v případě, že na zboží není hmotnost definována – nelze naskladnit)
 • Cílem je zaskladnit zboží v co nejkratším možném čase

Výdej

 • Výdej probíhá dle pravidel FIFO a zohledňuje expirační dobu
 • Existuje možnost výdeje typu „vyčištění umístění“
 • HELIOS Orange zašle do systému Kardex Shuttle žádost o výdej s potřebnými parametry
 • Kardex Shuttle zajišťuje, aby bylo požadované zbožídopraveno z místa uložiště do výdejového otvoru, kde si jej převezme zaměstnanec
 • Je vytvořena funkce pro úplné uvolnění police (jde o vyřazení police ze systému například s cílem reorganizace)
 • Cílem je maximální přesnost ve vychystávání zboží

Přínosy

 • Plná integrace ERP systému HELIOS Orange s automatizovaným skladovacím systémem umožňuje přehledně řídit klíčové procesy z jednoho místa
 • Zavedením automatizovaného vertikálního výtahového systému s provazbou na HELIOS Orange šetří výdaje na skladování, čas, náklady na zaměstnance a zároveň celkově snižuje rizika chyb při zaskladňování a vyskladňování zboží na minimum
 • Integrační řešení je vhodné jak pro výrobní podniky, kdy se vertikální výtahové systémy instalují do blízkosti montážních linek, tak pro obchodní firmy a jejich skladovací prostory či logistická centra
 • Důležitým přínosem je také zajištění maximální bezpečnosti uloženého zboží, to mimo jiné znamená, že zboží uložené v takovémto skladu je nedostupné pro neoprávněné osoby.
 • Řešení podporuje bezpečnost práce tak, že si pracovník vyzvedává zboží v místě určeného výdejového otvoru a nemusí se tak pohybovat po regálech ani mezi regály

 

Kontaktujte nás

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS a.s.

Pavlovská 489/63, Mikulov 692 01

IČ: 60742658, DIČ: CZ60742658

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS s.r.o.

Lukov dvor 1, Nitra 949 01

IČ: 36356735, DIČ: SK2022187992