MASNÁ VÝROBA A JATKA

Informační systém HELIOS Orange podporuje komplexní řešení problematiky masné výroby. Procesy jsou navrženy v souladu s principem kompletního výrobního programu – historie výrobku se tedy dá vysledovat od vlastní porážky až po jeho finální podobu.

Vybrané funkcionality

Jatka – evidence příjmu a porážky zvířat. Identifikace masa – hlášení statistik porážky. Možnost propojení s masnou výrobou.

Bourání masa evidence bouraného masa a vybouraných jednotlivých částí. Statistika vyhodnocení „bouráno vs. vybouráno“, ocenění vybouraného masa dle kalkulačních koeficientů.

Receptury – definice složení surovin a ingrediencí dle plánovaných dávek výroby (možnost evidence různých variant – dle velikosti nádoby na míchání).

Výroba – plánování výroby, přímé propojení do modulu objednávek přijatých (sestava objednaného množství). Zohlednění optimální dávky výroby dle objednaného množství a různého obsahu nádob na míchání, zaplánování výrobní dávky. Generování výrobních příkazů z plánu a následná evidence spotřeby surovin a ingrediencí. Evidence požadovaných operací (např. zpracování, narážka, uzení, přejímka expedicí).

Objednávky – příjem objednávek v hlavní i vedlejší jednotce (kg, ks, …). Reporty stavu objednávek dle zvoleného období.

Cenotvorba – definice prodejních cen výrobků základních, smluvních, akčních.

Propojení na váhy – jatka, bourání masa, výroba, expedice. Veškeré vážení lze pomocí centralizovaného systému propojit s IS a tím odstranit chybovost obsluhy.

EDI komunikace – podpora komunikace pomocí EDI. Zrychlení a ulehčení práce. Odstranění chybovosti v přepisování  z papírových podkladů objednávek, dodacích listů, faktur. Elektronická výměna dat s dodavateli i odběrateli.

Etikety – přímá podpora tisku etiket, umožňující evidovat (název výrobku, složení, hmotnost, cena, datum trvanlivosti, čárový kód a další údaje dle požadavků uživatele). Možnost exportu dat do externího programu pro tisk etiket.

Balení výrobků – automatizace skladových procesů dle počtu kusů v balení. Generování skladových dokladů příjem, výdej.

Rozvoz výrobků a prodej (ambulantní) – příprava výrobků k expedici – sestava prodeje zohledňující odběrná místa řidičů.  Prodej ze skladů (plošiny) řidičů, statistiky prodeje.

Kontaktujte nás

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS a.s.

Pavlovská 489/63, Mikulov 692 01

IČ: 60742658, DIČ: CZ60742658

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS s.r.o.

Lukov dvor 1, Nitra 949 01

IČ: 36356735, DIČ: SK2022187992