inMOBILE

Univerzální mobilní aplikace určená pro všechny kdo vyžadují a nebo potřebují pracovat v terénu, především je určena pro servisní pracovníky, agronomy, manažery ale i majitele. Poskytuje uživateli data z informačního systému a umožňuje data také verifikovat či pořizovat..

Produkt inMOBILE je aplikace jednoduchá na ovládání, kterou si můžete spustit na telefonu, tabletu, notebooku nebo počítači s operačními systémy iOS (Apple), Android (Google) nebo Windows (Microsoft). Přístup do aplikace je chráněn nutností zadat heslo nebo PIN. Po spuštění a zadání vašich přístupových údajů vám aplikace zobrazí vaši privátní uživatelskou nabídku. Tato je vytvořená pouze pro vás a obsahuje jen ty agendy a data, která pro svou profesi potřebujete.

in_MOBILE2

 

 S využitím mobilní aplikace inMOBILE můžete sledovat aktuální hodnoty z oblasti ekonomiky, jako jsou například neuhrazené faktury, objem realizovaných prodejů, stav a výhled toku finančních prostředků, nebo z oblasti výroby či servisu, jako je například evidence již provedených prací, stav jednotlivých objednávek z pohledu jejich realizace nebo realizovaných nákladů a spotřebovaného materiálu. Stručně řečeno s využitím mobilní aplikace inMOBILE můžete prostřednictvím internetu sledovat jakákoliv firemní data, ke kterým máte ve vašem informačním systému nastavena přístupová práva.

Aplikace inMOBILE je nejen „kukátko“ do vašich firemních dat, které vám nebo vašim zaměstnancům usnadní využití firemních informací pro výkon profese a urychlí vaše rozhodování či zpracování požadavků.

Mobilní aplikace inMOBILE vám umožní nejenom data prohlížet, ale také opravovat, doplňovat a pořizovat nové informace. Z tohoto úhlu pohledu je využitelná nejenom pro manažery, ale také například pro obchodníky, servisní techniky, agronomy. Tedy pro všechny, kteří plně nebo částečně vykonávají svou profesi v terénu.

Samozřejmostí je využívání moderních trendů = podpora GPS, snímání čárových a QR kódů,

inMOBILE3

podepisování výkazů zákazníkem, nafocení a uložení fotografií k záznamům, zaznamenání zvukového záznamu s převedením do textu, vytočení telefonního čísla, odeslání e-mailu přímo z aplikace a podobně.

Bezpečnost především

 

inMOBILE je aplikace, která uživateli zobrazí jen takové informace, ke kterým má oprávnění. Nastavení toho, co v aplikaci inMOBILE bude zobrazeno, je uloženo ve vašem firemním informačním systému a může být změněno pouze se souhlasem odpovědného pracovníka společnosti. Uživatel mobilního zař

ízení, který nezná své přístupové údaje definované v infor

mačním systému HELIOS Orange, data nezobrazí. Při případné ztrátě nebo zcizení lze navíc na straně informačního systému okamžitě zakázat přístup k informacím zobrazovaným na mobilním zařízení.

Jednoduchost a komplexnost

Data, která vidíte na tabletu či telefonu, máte na svém osobním počítači v informačním systému nastavené v základní navigační nabídce v rámci soudku inMOBILE.

Můžete nastavit zobrazení i logicky provázaných dat. Například všechny kontaktní informace přiřazené vašemu zákazníkovi nebo seznam náhradních dílů použitých při provedených opravách servisovaného stroje.

Pokud má uživatel dostatečná oprávnění v přístupu k firemním informacím, může si na mobilním zařízení zobrazit jakákoliv data, která jsou uložená ve firemní databázi.

Aplikace inMOBILE vám umožňuje se zobrazenými daty dále pracovat. Například při zobrazení telefonního čísla, můžete začít telefonovat, kliknutím na adresu napsat e-mail, zobrazit webovou stránku v prohlížeči nebo zobrazit připojený dokument.

Zobrazované informace jsou vždy aktuální207626

Aplikace inMOBILE funguje ON-LINE, což znamená, že vždy vidíte aktuální stav informací v daném okamžiku. V případě, že data zadáváte například při jednání s vaším zákazníkem, vaši kolegové ve společnosti získají informaci o výsledku jednání, spotřebovaném materiálu či rezervovaném zboží přesně v čase, kdy změnu vykonáte. V případě, že v tomto režimu pracuje více zaměstnanců, může mít manažer společnosti přesné informace o jejich činnostech, požadavcích klientů nebo vyřešených úkolech za celou společnost a zajistit jejich další zpracování dříve než se zaměstnanci vrátí ze služební cesty.

Odborní pracovníci zadávají data přesněji

ON-LINE zadávání dat umožní nejenom vyšší přesnost a sníží riziko vzniku chyby, ale hlavně ušetří čas potřebný na přepsání dat do firemního informačního systému.

Cesta k přechodu na elektronické dokumenty

S

 

Aplikace inMOBILE přináší úsporu v řadě oblastí podnikových činností a minimalizuje chybovost firemních dat. Využití nalezne i v těch společnostech, ve kterých se chtějí zbavit papírových dokumentů.

V řadě činností je již možné realizovat odsouhlasení převzetí zboží nebo práce prostřednictvím podpisu na mobilním zařízení. inMOBILE lze také využít například při schvalování servisního výkazu, po ukončení práce nebo při jiných podobných činnostech prováděných mimo pracoviště.

Soubory ke stažení

Související klienti

Kontaktujte nás

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS a.s.

Pavlovská 489/63, Mikulov 692 01

IČ: 60742658, DIČ: CZ60742658

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS s.r.o.

Lukov dvor 1, Nitra 949 01

IČ: 36356735, DIČ: SK2022187992