9. 11. 2023

HELIOS iNuvio ve společnosti Packung s.r.o.

Seznamte se zkušenosmi u našeho významného zákazníka, společností Packung s.r.o. se systémem HELIOS iNuvio.

Společnost Packung s.r.o. se sídlem v Horních Věstonicích byla založena v roce 2013.  Již od počátku se zabývá obchodní a výrobní činností v oblasti optimalizace obalů. Celých deset let její existence probíhá ve znamení růstu, budování, rozšiřování portfolia činností, nových technologií či budování kvalitních partnerství.

Od ledna 2021 se významným pomocníkem při její činnosti i růstu stal podnikový informační systém HELIOS iNuvio, který byl implementován naší společností INMEDIAS a.s.

„Systém je plně používán od 1. ledna 2021, nyní to tedy jsou více jak dva roky,“ konstatuje Adam Kratochvíl. „Slouží nám ke zpracování procesů, našeho hodnotového toku od poptávky a nabídky, přes zákaznickou objednávku, vydanou objednávku směrem k dodavatelům, pro příjem materiálu a zboží, zadání výrobního příkazu pro výrobu, výdej materiálu, výrobků a zboží, po zpracování účetních dokladů a další účetní operace,“ popisuje celý proces fungování pan Kratochvíl.

Z celé řady modulů a funkcionalit systému HELIOS iNuvio, které nyní jsou ve společnosti Packung implementovány, hovoří Adam Kratochvíl rád zejména o API napojení na e-shop BOX48.cz. To zajišťuje automatizaci nákupu přes e-shop. Podle jeho slov, odbavení objednávky bez zásahu uživatele s tokem od nákupního košíku až k operátorovi výroby proběhne do pouhých sedmi minut.

Pokud se pana Kratochvíla zeptáte, jaké přínosy vedení firmy a její zaměstnanci vzhledem k již téměř roční zkušenosti se systémem HELIOS iNuvio zaznamenali, odpoví: „Velkým benefitem je zrychlení procesů a jejich řízení, zlepšení komunikace, především automatizace generování dokladů a odesílání na zákazníky. Velice důležité je již zmíněné přímé napojení na e-shop pomocí API, ale i napojení na výrobní zařízení, napojení na Power BI – možnost reportování dat a další.“

Podle jeho slov je však velmi důležitá i automatizace procesů a tím snížení personálních nákladů, fakturuje totiž pouze automat. V posledním roce bylo díky systému také možné sledovat významné zvýšení efektivity práce lidí a také snížení chybovosti. A v neposlední řadě oceňuje též sdílení důležitých informací pro rozhodovací procesy.

Pro nejbližší budoucnost má vedení společnosti Packung v plánu dokončení napojení na výrobní řešení WMS, napojení na banky pomocí API, napojení srovnávače doprav a zavedení sofistikovaného schvalovacího procesu prostřednictvím ERP systému.

Pojďte se sami přesvědčit, jaké výhody nasazení informačního systému HELIOS iNuvio do fungování společnosti přináší. Výrobní společnost Packung dokázala zoptimalizovat procesy, zdroje a zefektivnit fungování celé firmy.

Inspirujte se u Packungu

HELIOS iNuvio pomůže i vám.

 

Kontaktujte nás

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS a.s.

Pavlovská 489/63, Mikulov 692 01

IČ: 60742658, DIČ: CZ60742658

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS s.r.o.

Lukov dvor 1, Nitra 949 01

IČ: 36356735, DIČ: SK2022187992