9. 11. 2022

HELIOS iNuvio, to pravé řešení pro výrobní firmu

Moderní a kvalitní informační systém HELIOS iNuvio je ideálním řešením pro výrobní podniky v sektoru malých a středních firem. Modul Výroba zásadně přispěje k profesionální digitalizaci firmy a připraví ji na nelehké období v současné globalizované ekonomice.

Moduly pro řízení výroby mohou firmám výrazně zvýšit efektivitu a posunout jejich podnikání na novou úroveň. Významně podporují komplexní řízení všech typů výroby od začátku firemních procesů až po konečný produktový výstup. Dokáží navíc přesně monitorovat výrobu již od objednávky, založení zakázky a její výrobní postup.

Moduly Výroba se zaměřují na technickou přípravu výrobních procesů, která je schopna vytvářet a uchovávat „životopis“ výrobku s navazujícím řízením a plánováním efektivní výrobní činnosti. Integrované logistické a finanční moduly podporují ekonomické přínosy plynoucí z nasazení tohoto systému ve výrobních společnostech.

Dokonalý přehled o nákladech

Výrazná přednost modulu Výroba spočívá v tom, že vedení firmy má přehled o nákladech a časové náročnosti výrobních procesů. Pokud vznikne opakovaná zakázka, systému již má uložená všechna potřebná data pro výrobní postup včetně požadavků na časový rozsah. Sníží se tím pracnost, zároveň se ale zvýší kvalita i data pro následné hodnocení, případnou automatizaci a použití strojového učení.

Moduly výroby v rámci HELIOS iNuvio dokáží naplánovat materiálové i kapacitní zajištění požadavků na celou výrobu. Umí reagovat na změny ve vyráběném sortimentu, dokáží průběžně regulovat množství produkce, reagují na aktuální stav objednávek i na specifické zadání zákazníků.  Celý proces je pečlivě a detailně monitorován, takže vedení firmy přesně zná rozpracovanost zakázky, až po její finální dodání.

Užitečnou funkcionalitou modulu je analýza, která porovnává plánované a skutečné výrobní náklady. Umožňuje odhalit místa, kde dochází k překročení nákladů a kde naopak může dojít k jejich snížení. Dalším z nabízených nástrojů je rovněž vizualizace celého výrobního plánu.

 

Pozitivní zkušenosti firmy Lavat

Pozitivní zkušenosti s produktem Asseco Solutions ve výrobním sektoru potvrdil CFO firmy Lavat, David Klovrza.

„Velmi oceňujeme zejména přehlednost a velmi rychlé hledání všech podstatných informací. Důležitá je také možnost systém upravovat – nastavení, sestavy, uživatelské zobrazení, práva anebo možnost připojit soubor k jakémukoliv záznamu, například došlé objednávky,“
David KlovrzaChief Financial Officer
 

Česká společnost Lavat produkuje a dodává výrobky z oboru laboratorní techniky do celého světa. Při 85 zaměstnancích dosahuje obratu přes sto milionů korun. Systém HELIOS iNuvio je určen pro firmy, které se orientují na kusovou, sériovou, zakázkovou či projektově řízenou výrobu, případně na jejich kombinaci. Výrobní firmy mohou pomocí efektivního ERP systému HELIOS iNuvio zkvalitnit své fungování, nejen běžné procesy, iNuvio si poradí i s náročnými požadavky. Už více než 4 500 firem spoléhá na HELIOS iNuvio.

 

Hlavní funkce modulu Výroba v HELIOS iNuvio:

Technická příprava výroby
Tvorba kalkulací
Podpora nabídkové činnosti
Varianty a alternativy
Optimalizace zásob
Sledovatelnost ve výrobě
Podpora řízení jakosti
Plánování kapacitních zdrojů
Sběr dat pomocí terminálů
Účtování nedokončené výroby
Vyhodnocování zakázek

 
 

Kontaktujte nás

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS a.s.

Pavlovská 489/63, Mikulov 692 01

IČ: 60742658, DIČ: CZ60742658

E-mail

inmedias@inmedias.eu

Adresa

INMEDIAS s.r.o.

Lukov dvor 1, Nitra 949 01

IČ: 36356735, DIČ: SK2022187992